שירותי הסמכה ובקרה הנדסית רב תחומית

HIT Cx is solely dedicated to supply commissioning services to critical facilities.