שירותי הסמכה ובקרה הנדסית רב תחומית

חברת Hitcx מתמחה במתן שירותי הסמכה ובקרה הנדסית רב תחומית.
החברה ממוקדת הנדסה וכוללת צוות הנדסי בעל ניסיון בתחום מתקני מחשב ומתקנים קריטיים.

מהי הסמכה

הסמכה – COMMISSIONING היא תהליך סדור מוכוון-איכות שנועד להבטיח כי כל מערכות המבנה יפעלו במשותף על פי צרכי הפרויקט, דרישות האפיון, ותוצרי התכנון והמפרטים ההנדסיים. התהליך מנוהל על ידי צוות ההסמכה בשיתוף פעולה עם בעלי העניין בפרויקט: המזמין, המתכננים, גורמי בקרת האיכות וגורמי הביצוע.

תהליך ההסמכה הינו חלק משמעותי מתהליכי אבטחת האיכות בפרויקטים.

שירותי הסמכה ובקרה הנדסית רב תחומית
שירותי הסמכה ובקרה הנדסית רב תחומית